Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області
Субота, 08.08.2020, 20:37
Вітаю Вас, Гість
Працівник кримінальної поліції


Друзі сайту


Пошук


Головна » Статті » Виховна робота » Сценарії заходів

година спілкування «Чи готовий я до вибору професії?».

Сценарій години спілкування за темою:
«Чи готовий я до вибору професії?».

Автор: Носенко Володимир Анатолійович,
класний керівник 11-Б класу

Зміст виховної діяльності: Ціннісне ставлення до праці
Час проведення: 45 хвилин
Місце проведення: класна кімната
Тема: «Чи готовий я до вибору професії?».
Мета: допомогти учням у виборі майбутньої професії; ознайомити учнів з деякими професіями; дати інформацію про навчальні заклади, де їх можна отримати; розвивати цілеспрямованість, працелюбність, наполегливість, навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії; виховувати повагу до людей різних професій, до їхньої праці.
Обладнання: виставка літератури «Робота є робота», стенд «Всі в нас професії – почесні!», анкети, стінгазета «Кар’єра», проспекти навчальних закладів, рекламні буклети, диски для музичного супроводу, проектор, екран, ноутбук.
Хід заходу
Організаційний момент

Учні сідають.
Учитель оголошує тему й мету заходу.

Учитель. Шановні учні, гості! Сьогодні ми про¬водимо виховну годину з професійної орієнтації на тему «Чи готовий я до вибору професії?». (повідомлення мети заходу).
Сьогодні в нас в гостях начальник відділу профорієнтації Миргородського центру зайнятості (прізвище, ім’я та по-батькові), психолог (прізвище, ім’я та по-батькові).
Вона актуальна, тому що праця завжди була, є і буде основою життя. І від того як людина працюватиме, буде залежати майбутнє не тільки сім'ї, а й держави. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про вибір професій.
А почну я з притчи.
Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І коли всім стало ясно, що вони про¬грають битву, вояки вже не вірили своєму воєначальнику, пішла паніка, тоді люди обер¬нулися до Господа і попросили: «О, Господи, допоможи нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його на перемогу над ворогом!» Господь змилувався й показав дім, де жила така людина. Це був дім шевця. Отже, людина, яка могла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а бездарний ге¬нерал вів військо до поразки.
В чому ж суть притчи?

Діти. Правильний вибір професії.

Учитель. Так! Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже зай¬матися тим, що тебе цікавить, приносить радість - одна з найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності. Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все наступне життя молодої людини. Тут не можна покладатися на випадковість, квапитися. Необхідне найсерйозніше став¬лення до цієї проблеми.
Не менш важлива обставина - людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку працю вона виконуватиме залюбки і найкраще. Це принесе користь людині і всьому суспільству. Звичайно, свої таланти і нахили можна успішно виявити, застосувати в багатьох професіях, а не тільки в одній, як часом помилково уявляють батьки та діти. Щоб дійти правильного рішення, треба бути добре поінформованими. І хоча в цьому плані школи, підприємства, державні та громадські ор¬ганізації проводять значну роботу, необхідно са¬мим виявити ініціативу і шукати належну інфор¬мацію. Багато зла може привести прагнення батьків за всяку ціну «пробитися» до певної шко¬ли, до певної спеціальності, якщо дитина не вияв¬ляє до цього ані хисту, ані бажання. Багато людей й досі дуже обмежено уявляють собі коло про¬фесій, які можна здобути в різноманітних навчальних закладах. Якби суспільство виходило з таких уявлень, то ми б мали повно продавців, ку¬харів, перукарів, шоферів, юристів, співаків та акторів, а для решти професій, а їх переважна більшість, людей би не вистачило.
Отже, основним завданням і вчителів, і батьків є підготовка дітей до свідомого вибору майбутньої професії.
Напередодні нашого заходу в 10-х класах було проведено роботу з профорієнтації. Унаслідок анкетування виявлено що,… (презентація «Результати анкетування»).
Учитель. Вибираючи професію, необхідно враховувати:(Слово надається психологу.)
Трудова діяльність людини має декілька видів:
- фізична праця (пов'язана з навантаженням на м'язи та опорно - руховий апарат людини) легка, середня, важка;
- розумова праця (пов'язана з нервово-емоційним напруженням) - мало напружена, помірно напружена, напружена;
-механізована праця (вимагає менших ви¬трат енергії та м'язових навантажень, ніж ручна, проте характеризується великою швидкістю і монотонністю рухів людини, що призводить до швидкої втомленості та зниження уваги). Пра¬ця на конвеєрі характеризується ще більшою швидкістю та одноманітністю рухів. Людина пра¬цює тут у ланцюжку людей, які виконують інші операції, тому час виконання операцій суворо рег¬ламентовано, а це вимагає великого нервового напруження і призводить до швидкого нервового виснаження та втоми. При виборі майбутньої професії необхідно обов'язково враховувати деякі фактори.
1. Слід перш за все брати до уваги фізичний та психологічний стан людини, стан здоров'я. Так, небажано обирати будівельні професії, якщо організм схильний до застудних захворювань і реакцій алергійного характеру; тим, хто має дефекти зору, не рекомендуються професії водія автотранспорту та електронника (доводиться працювати з дрібними деталями), кравчині і закрійника, в'язальниці і гаптувальниці; тим, хто має слабкий вестибулярний апарат – обирати професії, пов'язані з мореплавством та керуванням літака.
2. Крім стану здоров'я, при виборі професії важливо враховувати темперамент людини. Людині з темпераментом холерика протипоказана робота, пов'язана з посидючістю, монотонністю (бухгалтера, оператора, референта і т. д.) і тривалою нервовою напругою.
У той же час флегматику і меланхоліку не можна обирати професії водія або шахтаря.
3. Має значення здатність людини до адаптації (для професій геолога, шахтаря, підводника, водолаза та ін.).
4. Людина, яка обирає професію, повинна мати повну інформацію про існуючі професії, які мож¬на одержати в центрі зайнятості населення, під час проведення днів відкритих дверей у навчаль¬них закладах, ярмарок професій, у довідковій літературі тощо.

Учитель. А зараз ми помандруємо у світ професій і поз¬найомимо вас із класифікацією спеціальностей за п'ятьма типами. Назвіть їх.
(Людина – людина, людина – техніка, людина – природа, людина - знакова система, людина - художній образ.)
(Діти 10 – Б класу демонструють презентацію з озвученням).

1-й учень. До першого типу належать такі професії: педагог, лікар, продавець... Той, хто хоче обрати професію такого типу, повинен роз¬вивати свої організаторські здібності, уміння спілкуватися з людьми, мати терпіння, врівно¬важеність.

2-й учень. До другого типу можна віднести такі професії: інженер, водій, електрик, слюсар... Щоб оволодіти цими, професіями, треба серйозну увагу приділяти геометрії, фізиці, урокам трудового навчання, технічній праці.

3-й учень. Третій тип об'єднує професії ветери¬нара, агронома, геолога...

4-й учень. Четвертий тип включає такі про¬фесії, як програміст, економіст, коректор, менед¬жер, бухгалтер.

5-й учень. І нарешті, до п'ятого типу вчені відносять професії музиканта, актора, письменни¬ка, художника, архітектора, дизайнера, мо¬дельєра, косметолога...

Учитель. При виборі професії молодим людям необхідно враховувати всі обставини, пов'язані з майбутньою трудовою діяльністю, вміти правиль¬но порівнювати стан свого здоров'я і негативні фактори професії. Це дозволить їм надовго зберег¬ти свої життєві сили і досягти великих успіхів у житті та кар'єрі.
За загальним правилом, допускається прийняття на роботу осіб, що досягли 16-ти років. Як виняток, допускається прийняття осіб, які досягли 15-річного віку, а також прийняття на роботу осіб, що досягли 14-річного віку (cm. 188 КЗпП). Прийняття на роботу 15-річних повинно відбуватися лише за згодою одного із батьків або осіб, що їх замінюють (опікунів). Прийняття на роботу 14-річних повинне відповідати таким умовам:
- робота, на яку приймається неповнолітній, повинна бути легкою, не завдавати шкоди здо¬ров'ю;
- робота неповнолітнього не повинна порушува¬ти процес навчання і має виконуватися у вільний від навчання час;
- необхідна згода одного із батьків або осіб, що їх замінюють (опікунів).
Згідно 8 Конституцією України (ст. 43), кожний мав право на працю, що включає можливість зароб¬ляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. При цьому ко¬жен має право на безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижче за ту, яка визначена зако¬ном. Конституційні гарантії права на працю поляга¬ють у тому, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії і роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічно¬го навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Функції держави щодо створення умов для максимально безпечної праці визначені в Законі України «Про охорону праці» і Кодекс заковів про працю (КЗпП).
Закон України «Про охорону праці» передба¬чає:
-гарантії прав громадян на охорону праці;
- організацію охорони праці на виробництві;
- стимулювання заходів щодо охорони праці;
- державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці;
- державне управління охороною праці;
- державний нагляд і контроль за охороною праці;
- відповідальність працівників за порушення вимог законодавчих і нормативних актів про oxoрону праці.
Інформацію про працевлаштування та навчан¬ня можна одержати безпосередньо в різно¬манітних навчальних закладах, а також із довідників для абітурієнтів (довідник на книж¬ковій виставці).
А зараз наші учні розкажуть нам про те, яку професію вони мріють обрати і що вони про неї знають.
(Учні розповідають про власні мрії, використо¬вуючи план доповіді, який був розда¬ний кожному учню заздалегідь).
Учитель. Зверніть увагу на літературу й стійку з папками про професії, які надав нам Центр зайнятості.
Слово надається начальнику віділлу профорієнтації Хмельницького центру зайнятості.
(Розповідь про регіональний ринок професій.)
Учитель. Говорячи про вибір професії та аналізуючи результати анкетування учнів 10-х класів ми побачили, що деякі професії наші учні зовсім не обирають. Прошу послухати, що це за професії.
(Учні демонструють презентації з озвученням. «Професія художник», «Професія агроном», «Професія архітектор».)

Учитель. А зараз я пропоную вам зіграти у гру «Зроби вибір» (по презентації). Висновок: як важко бути лікарем!

Учитель. Ось і підходить до кінця наш захід. Давайте зіграємо у гру «Вгадай професію» (презентація) і разом пригадаємо про які професії ми говорили.

Учитель. Ви, мабуть, звернули увагу на виставку книг із профорієнтації, з яких ви також можете отримати інформацію про ту чи іншу прфесію. Ці книги були надані нашою шкільною бібліотекою, куди виможете звертатися в будь-який час.
Підбиваючи підсумки, хочу сказати: зробити правильний вибір – значить обрати таку професію, яка потрібна суспільству, тобто затребувана на ринку праці. Крім того, вона повинна бути доступною для вас, відповідати вашим природним здібностям, знанням і вмінням. І найголовніше – обрана професія має приносити радість, достаток, задаволення.
Подякуємо ще раз нашим гостям.

(Учні дарують квіти.)

І пам’ятайте слова Костянтина Ушинського:
Вдало вибери професію,
Вклади в неї свою душу,
Тоді щастя само тебе відшукає.
На цьому наш захід завершується. Дякую всім за увагу.
Категорія: Сценарії заходів | Додав: VVS (17.10.2012)
Переглядів: 15029 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]