Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області
Субота, 08.08.2020, 19:47
Вітаю Вас, Гість
Працівник кримінальної поліції


Друзі сайту


Пошук


Головна » Статті » Методична робота

Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н. р.

Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка

Миргородської міської ради Полтавської області

 

 

Н А К А З

 

30.08.2019                                                                                        № 151

                           

Про організацію

науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2019-2020 н. р. 

           

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державної цільової програми у сфері освіти, зокрема «Програми роботи з обдарованою молоддю», міської програми «Обдарована дитина», концепції Нової української школи, підвищення ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до рекомендацій міської розширеної наради педагогічних працівників, завдань педколективу на 2019-2020 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол №1 від 29.08.2019 року), на підставі наказу гімназії «Про підсумки науково-методичної роботи гімназії у 2018-2019 н.р.» (№ 112 від 05.06.2019 р.) та на підставі наказу відділу освіти Миргородської міської ради «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 н.р. (№ 193 від 26.06.2019 року)

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Адміністрації спрямувати роботу гімназії на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державної цільової програми у сфері освіти, зокрема «Програми роботи з обдарованою молоддю», міської програми «Обдарована дитина», концепції Нової української школи.
  2. Розпочати у 2019-2020 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток соціально компетентної особистості учня в умовах початкової, базової середньої та профільної середньої освіти».
  3. Спрямувати методичну роботу у 2019-2020 н.р. на вирішення таких завдань:
    3.1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, навчання за системою розвивального навчання, роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків.

3.2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.

3.3. Забезпечення належного контролю у закладі  за впровадженням реформ Нової української школи.

3.4. Спрямування роботи вчителя на формування ключових компетентностей учнів в умовах початкової, базової середньої та профільної середньої освіти

 3.5. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання.

 3.6. Підвищення якості знань учнів з базових предметів освітньої програми.

 3.7. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів гімназії.

 3.8. Інтенсифікація роботи гімназійного  наукового товариства учнів «Інтелектуал», залучення до його роботи вчителів предметних кафедр.

 3.9. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, гімназійних методичних об’єднань,  предметних кафедр, творчих груп, проведення методичних та предметних тижнів, «круглих столів», педагогічних читань.

 3.10. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку творчої особистості учня з  урахуванням соціального запиту та особистої зацікавленсті учнів, батьків, педагогів.

 3.11. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

3.12. Удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими дітьми і молоддю.

3.13. Поліпшення творчої діяльністі вчителів, стимулювання  неперервності фахової та загальної освіти, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання дітей.

3.14. Спрямування діяльності предметних кафедр гімназії на оперативну  конструктивну та результативну  роботу.

3.15. Введення систематичного контролю за участю педагогічних працівників у всіх колективних та групових формах методичної роботи з подальшим вивченням ефективності цієї участі.

3.16. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів.

3.17. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

3.18. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності закладу освіти.

3.19. Організація та проведення науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання учнів.

 3.20. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету гімназії.

 3.21. Поширення передового педагогічного досвіду працівників закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.

 3.22. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту гімназії.

3.23. Продовжити впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у початковій школі гімназії згідно з програмою МОН України з урахуванням вікових особливостей учнів, зі збереженням і збільшенням інтересу до навчання.

 

4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у Миргородській гімназії ім.. Т.Г. Шевченка на 2019-2020 н.р.:

- педагогічна рада;

- науково-методична рада;

- атестаційна комісія;

- методичний кабінет;

- предметні кафедри;

- методичні об’єднання;

- творчі групи вчителів;

- «Школа молодого педагога».

 5. Розробити комплекс загальногімназійних методичних заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу гімназії, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами (додаток 1).

6. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем гімназії, скоординованості дій вчителів-предметників призначити завідувачів предметними кафедрами, методичними об’єднаннями та організувати їх роботу, затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть предметні кафедри  (додаток 2) та методичні об’єднання (додаток 3) .

7. З метою цілеспрямованої роботи предметних кафедр, методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в гімназії затвердити склад науково-методичної  ради на 2019-2020 н.р. (додаток 4).

8. Затвердити план роботи науково-методичної ради на 2019-2020 н.р. (додаток 5).

9. Заступнику  директора з навчальної роботи Уйміній О. М.:

9.1. Забезпечити чітку систему підвищення теоретичного, методичного рівня, професійної майстерності педагогічних кадрів.

9.2. Сприяти активній участі педагогів гімназії у загальногімназійних, міських, обласних методичних заходах,  конкурсі «Учитель року - 2020».

 9.3. Організувати роботу предметних кафедр.

9.4. З метою надання методичної допомоги учителям проводити індивідуальні та тематичні консультації з питань організації освітнього процесу.

9.5. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні  курсових робіт через індивідуальні консультації.

9.6.Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань.

9.7.  Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду.

9.8. Координувати роботу «Школи молодого педагога».

9.9.Продовжити надавати методичну та практичну допомогу  молодому учителю математики Недобр К.Р. (наставник Шевченко Н.М., учитель математики).

10. Заступнику  директора з навчальної  роботи Міхіній О. М.:

      10.1. Поновити банк даних учасників олімпіад, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань.

10.2. Поновити банк даних педпрацівників гімназії.

      10.3. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи ( наукове товариство «Інтелектуал», МАН);

10.4. Координувати підготовку, проведення та участь учнів та вчителів гімназії у Всеукраїнських предметних олімпіадах та Міжнародних інтерактивних конкурсах.

10.5. Координувати науково-методичну діяльність гімназії із вищими навчальними закладами, науковими установами.

11. Практичному психологу Баніт С. Г. та соціальному педагогу Яковенко С.І. забезпечити кваліфікований супровід освітнього процесу і методичної роботи в цілому, функціонування допрофільного та профільного навчання, сприяти своєчасній адаптації учнів 1 класів. Практичному психологу Баніт С. Г. організувати роботу психолого-педагогічного семінару для учителів гімназії з теми «Психологічні аспекти формування ключових компетентностей учнів гімназії за новими стандартами  Нової української  школи».

12. Направити у 2020 році на курси підвищення кваліфікації педагогів при Полтавському ОІППО ім. Остроградського наступних вчителів : Барило О.М., Білокінь І.В., Борисенко Л.В., Гуртовенко Н.В., Кармазу Т.Ю., Лещенка В.П., Пантус Н.В., Пасічник С.А., Савостьянову Т.В., Шевченко І.В., Шкрябун О.М., Уйміну О.М., Яшонкову А.П.

13.  Провести атестацію наступних педпрацівників гімназії: Арсенюк О.Ю., Бобрової І.В., Бодрової Л.М., Борисенко Л.О., Гутнік Л.М., Гутніка Р.О., Даценко Л.В., Манофи О.Ю., Міхіної О.М., Німич Н.В., Панченко О.В., Радько. Н.Г., Савастеєнка В.В., Савастеєнко О.С., Солонцової Л.Л.

14. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

15. Продовжити роботу динамічних груп вчителів:

- зарубіжної літератури «Вивчення зарубіжної літератури у 11 класі за новою програмою» (керівник Уйміна О. М.);

- української мови і літератури «Вивчення української мови і літератури у 11 класі за новою програмою» ( керівник Охріменко Л.М.).

16. Продовжити роботу динамічної групи вчителів початкових класів  «Розвиток соціальної компетентності молодших школярів способом гри» (керівник Чижевська І.В.).

17. Вести систематичний контроль за участю педагогічних працівників у всіх колективних та групових формах методичної роботи з подальшим вивченням ефективності цієї участі.

18. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчальної роботи Уйміну О.М., Міхіну О.М.

 

 

 

Директор                                                                                  І.В. Шевченко

 

 


Додатки

 

 

Категорія: Методична робота | Додав: Ludmila (04.03.2020)
Переглядів: 52 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]