Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області
Четвер, 13.06.2024, 23:09
Вітаю Вас, Гість
Проблема, над якою працює гімназія

Розвиток соціально компетентної особистості учня в умовах початкової, базової середньої та профільної середньої освіти

 

Завдання гімназії

1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, навчання за системою розвивального навчання, роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків.

2. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Забезпечення належного контролю у закладі  за впровадженням реформ Нової української школи.

4. Спрямування роботи вчителя на формування ключових компетентностей учнів в умовах початкової, базової середньої та профільної середньої освіти

5. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання.

6. Підвищення якості знань учнів з базових предметів освітньої програми.

7. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів гімназії.

8. Інтенсифікація роботи гімназійного наукового товариства учнів «Інтелектуал», залучення до його роботи вчителів предметних кафедр.

9. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, гімназійних методичних об’єднань, предметних кафедр, творчих груп, проведення методичних та предметних тижнів, «круглих столів», педагогічних читань.

10. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку творчої особистості учня з  урахуванням соціального запиту та особистої зацікавленості учнів, батьків, педагогів.

11. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

12. Удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими дітьми і молоддю.

13. Поліпшення творчої діяльністі вчителів, стимулювання  неперервності фахової та загальної освіти, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання та виховання дітей.

14. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів.

15. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

16. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності закладу освіти.

17. Подальше впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у початковій школі гімназії згідно з програмою МОН України з урахуванням вікових особливостей учнів, зі збереженням і збільшенням інтересу до навчання.