Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області
Четвер, 13.06.2024, 22:10
Вітаю Вас, Гість

ПОЛОЖЕННЯ
про голову Ради мерів
Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка

1. Статус голова Ряди учнівського самоврядування

Голова Ради мерів — найвища виборча особа виконавчого органу учнівського самоврядування гімназії – Ради мерів, представник інтересів та захисник прав гімназистів. Голова Ради учнівського самоврядування є постійним членом Ради гімназії.

Рішення голови Ради обов'язкові для виконання всіма учнями гімназії. Відміняти рішення голови може тільки директор або посадова особа, яка безпосередньо виконує обов'язки директора.

Голова Ради учнівського самоврядування звітує загальним зборам та звітно виборчій конференції учнів гімназії

Ніхто не в змозі позбавити голову Ради повноважень або обмежити його компетенцію протя¬гом усього строку, на який він був обраний.

На уроці голова Ради є таким самим учнем, як і всі інші.
 

2. Компетенції голови Ради

Голова Ради має право приймати рішення:
• про проведення гімназійних акцій і заходів;
• про організацію дозвілля гімназистів;
• про діяльність центрів учнівського самоврядування та створених ним комісій;
• із питань, які стосуються громадської діяльності учнів, їхньої участі в життєдіяльності гімназії;
• про заохочення учнів та інших осіб засобами, які є в йогорозпорядженні;
• про витрату засобів, які є в його розпорядженні.

Рішення та інші дії голови Ради учнівського самоврядування не повинні суперечити законодавству України, Конвенції про права дитини, Статуту гімназії.

3. Права та основні обов'язки голови Ради

Організовуючи учнівське самоврядування, голова Ради учнівського самоврядування:
• у триденний термін після свого обрання пропонує раді гімназії для затвердження кандидатури голів центрів учнівського самоврядування;
• створює центри, контролює їхню діяльність, та, за необхідності, розпускав їх;
• призначає та звільняє голів центрів;
• приймає рішення;
• організовує розробку положень, угод, пам'яток та інших нормативно-правових документів, які стосуються громадської діяльності та дозвілля учнів або благо устрою гімназії, надає їх на затвердження, пропонує раді гімназії або оформлює їх своїм рішенням.

Захищаючи права та інтереси учнів, голова Ради має право:
• представляти інтереси гімназистів у Раді гімназії, а також у районних, міських, державних, різних громадських об'єднаннях та організаціях;
• пропонувати проекти, програми діяльності учнів гімназії;
• робити обґрунтовані заяви від імені учнів гімназії; клопотати про дотримання прав та законних інтересів гімназистів перед директором, адміністрацією, педагогами та батьківським комітетом гімназії, у інших установах та організаціях.

Голова Ради має право:
• бути присутнім на всіх учнівських гімназійних заходах або делегувати на ці заходи своїх представників, а також особисто або через своїх представників брати участь у роботі всіх громадських об'єднань, які діють у гімназії, дотримуючись при цьому правових та етичних норм взаємин;
• виступати перед колективами класів, спілок, клубів, гуртків, секцій, студій та інших об'єднань гімназії зі зверненнями та пропозиціями. Колективи, до яких звернувся голова Ради учнівського самоврядування, зобов'язані обговорити рішення або пропозицію голови Ради учнівського самоврядування та дати відповідь;
• критикувати персонально будь-які вчинки, вислови або дії груп людей у гімназії, не погоджуватися з думками інших;
• висловлювати пропозиції стосовно поліпшення життєдіяльності гімназії

Голова Ради учнівського самоврядування має виключні права:
• вето на рішення Ради гімназії;
• спільно з директором гімназії у виняткових випадках звільняти від обов'язків увесь склад Ради гімназії

Федерація «НаВиК»

17 вересня 2001 року в гімназії вiдбулася учнiвська конференцiя "Органiзацiя учнiвського самоврядування в гімназії iм.Т.Г.Шевченка". 89 делегатiв вiд учнiвських колективiв 5-11 класiв розглянули 7 моделей учнiвського самоврядування:
- Федерацiя вiльних мiст;
- дитячо-юнацьке об'еднання "IНТТАЛ" (iнтелект, талант, творчiсть);
- "Орлинцiада";
- учнiвський Парламент;
- Козацька республiка;
- учнiвська Президенська Рада;
- двопалатна система органiв учнiвського самоврядування "Еконат".

Прямим вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв (76 голосiв "за") була обрана модель Федерацiя вiльних мiст; Була обрана комiсiя у складi 10 осiб для складання проекту положення про органи учнiвського самоврядування в гімназії. На засiданнi комiсii 24 жовтня 2001 р. прийнято рiшення:
1. назва шкiльного об'еднання "НаВиК" (вiд найкращi вихованцi країни) ;
2. розроблено положення про тимчасовий виконавчий орган IА (iнформацiне агенство);
3. розроблено Загальнi положення про Президента Федерацiї НаВиК, Мiнiстерства, Кабінет Міністрів;
4. розроблена модель керiвних органiв по класах (мер i мерiї);
5. розроблено положення про Вибори Президента та порядок призначення Мiнiстрiв

Модель Федерацii "НаВиК"

1.Вiльне мiсто
2.Комiсiї мерiї
3.Прес-центр
4.Федерацiя "НаВиК"

Схема
управлінських та виконавчих органів
Федерації «НаВиК»