Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області
Четвер, 13.06.2024, 21:44
Вітаю Вас, Гість

Миргородська гімназія ім. Т.Г.Шевченка отримала ліцензію у сфері загальної середньої освіти (профільна середня освіта, базова середня освіта, початкова освіта) відповідно до розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 11.04.2018 р. №329 "Про видачу ліцензій закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні".

Ліцензований обсяг гімназії - 864, фактична кількість учнів у 2021-2022 н.р. - 898;
мова освітнього процесу -  українська;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) - вакантних посад на даний час немає;
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти;
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: облаштовано пандус до центрального входу в гімназію;
додаткові освітні платні послуги не надаються.

Річний звіт директора

Закон України “Про освіту”. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

✓ статут закладу освіти;

✓ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

✓ сертифікати про акредитацію освітніх програм;

✓ структура та органи управління закладу освіти;

✓ кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

✓ освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

✓ територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

✓ ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

✓ мова (мови) освітнього процесу;

✓ наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

✓ матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

✓ результати моніторингу якості освіти;

✓ річний звіт про діяльність закладу освіти;

✓ правила прийому до закладу освіти;

✓ умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

✓ перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

✓ правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

✓ план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

✓ порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

✓ порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

✓ інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ